InterNIC
GeoNIC
   See also:  Whois IP Whois Hosting WebMail Statistics Drivers LA-Counter Web Shop 
    Home 
    Services 
    Contact 
    Help 
  Docs Library 
  Payment Info 
  Our Prices 
  Glossary 
    FAQ 
    History of the... 
    DomWish 
    Your Certificate 
    Account Manager 
    DNS Master 
    RACE Domain 
    Terms 
  GEO RU Domains 
   
3-4 chars available, deleted expired, premium domains

first symbol
a-z/0-9
number of records
1-99
Select from
Search by name

    Press 
    Partners Program 
    Partners List 
    Domains for Sale 
    Countries cTLDS 
    Links 
    Bookmark us 
    ICANN 
    Search 
    
    
  Policy     Registration offering     Price Information     Domain name registries     Appendix A     Appendix C     Appendix B     Appendix D     Appendix E     Appendix F     Appendix G     Appendix H    


Navnepolitikk for .no
Vedlegg G: Egenerklæring

Denne erklæringen gjelder søknad om domenenavnet _____________________datert ___

Søkerorganisasjonen erklærer herved å være kjent med og akseptere de nedenstående punktene.

  • Søker plikter å følge den til enhver tid gjeldende navnepolitikk. Navnepolitikken er tilgjengelig på http://www.norid.no/navnepolitikk.html

  • Registrering av et domenenavn gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Registrering medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.

  • Før inngivelse av søknad plikter søker å gjøre seg kjent med navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. NORID foretar ingen kontroll av dette. Søker bærer selv det fulle ansvar, herunder straffansvar og erstatningsansvar, for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette.

  • Søker innestår for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, herunder at navnet anses som en ulovlig profanitet, som diskriminerende, injurerende, pornografisk eller ulovlig på annen måte.

  • Søker plikter å gi korrekte opplysninger, både på søknadstidspunktet og så lenge registreringen opprettholdes. Søker plikter å holde registrert informasjon (kontaktinformasjon og teknisk informasjon) oppdatert til enhver tid. Søker plikter å etterkomme forespørsler fra NORID om den registrerte informasjonen fremdeles er korrekt. Søker plikter da å dokumentere opplysningene som er gitt.

  • En registrering vil bli slettet dersom søkeren ikke overholder sine plikter og ellers i de tilfeller som fremgår av navnepolitikken.

  • NORID har intet erstatningsansvar overfor søkeren for noen direkte eller indirekte skade som følge av Registrarens håndtering av søknader om domenenavn.

  • Ved registrering samtykker søker i at domenet, kontaktinformasjon og registreringstidspunkt gjøres offentlig tilgjengelig på internett, blant annet gjennom NORIDs whois-database. Tilgang vil også kunne bli gitt via andre internett-teknologier.

  • Søker er gjort kjent med navnepolitikken og de krav den setter for registrering og opprettholdelse av det aktuelle domenet.

Søkerorganisasjon (navn, organisasjonsnummer):

____________________________________

Ved (underskrift, dato)

____________________________________


2CO 
2Checkout.com is an authorized retailer for GeoNIC.NET
 
.COM .NET   
.UA 
Registration for holders of Ukrainian Trade Marks
 
.COM.UA   
.RU   
.CD   
.FM 
 
.INFO   
.BIZ   
.NAME   
.US 

 
.MD 
 
LV 
 
.HU   
 

home  |  help  |  contact  |  domain registration  |  Domains Wish  |  DNS-Master  |  account manager  |  site map
Copyright © 2000~2002 geonic.net (tm). All rights reserved.
Powered by netcom.net.ua (tm).Terms & Conditions
Портал города Одесса Бесплатное бронирование услуг СТО
Туристическое агентство Хороший отдых Студия "Pixarion" - разработка сайтов и интернет реклама
Labelled with ICRA