InterNIC
GeoNIC
   See also:  Whois IP Whois Hosting WebMail Statistics Drivers LA-Counter Web Shop 
    Home 
    Services 
    Contact 
    Help 
  Docs Library 
  Payment Info 
  Our Prices 
  Glossary 
    FAQ 
    History of the... 
    DomWish 
    Your Certificate 
    Account Manager 
    DNS Master 
    RACE Domain 
    Terms 
  GEO RU Domains 
   
3-4 chars available, deleted expired, premium domains

first symbol
a-z/0-9
number of records
1-99
Select from
Search by name

    Press 
    Partners Program 
    Partners List 
    Domains for Sale 
    Countries cTLDS 
    Links 
    Bookmark us 
    ICANN 
    Search 
    
    
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Pytania o domeny
1.1. Co to jest domena?
1.2. Czy są rodzaje domen?
1.3. Czy mogę sam zarejestrować własną domenę?
1.4. Jaką domenę zarejestrować?

2. Pytania o NetNames Polska
2.1. Czym jest NetNames Polska?
2.2. Kim są klienci NetNames Polska?
2.3. Jakie domeny zarejestrowała NetNames Polska?

3. Pytania o usługi NetNames Polska
3.1. Co się stanie jak złożę zamówienie?
3.2. Ile kosztuje rejestracja domen?
3.3. Co za to dostanę?
3.4. Gdzie warto się rejestrować;?
3.5. Jakie dane trzeba podać?

4. Pytania o przepisy prawne
4.1. Jaką nazwę domeny wybrać?
4.2. Jakie przepisy regulują przyznawanie domen?
4.3. Co robić jak ktoś już ma identyczną domenę?

5. Pytania o użytkowanie domen
5.1. Co robić z własną domeną?
5.2. Jak przenieść domenę do własnego providera?
5.3. Jak otrzymywać pocztę elektroniczną?
5.4. Czy ktoś może podkraść moją domenę?
5.5. Jak zarejestrować strony WWW w mojej domenie?
5.6. Czy wyszukiwarki znajdą moją domenę?

6. Inne pytania
6.1. Do kogo telefonować po dodatkowe informacje?
6.2. Z kim współpracują NetNames Polska?
6.3. Gdzie szukać informacji o domenach?

1. Pytania o domeny

1.1 Co to jest domena?

Komputer rozpoznaje cyfry, człowiek kojarzy słowa. Domena to słowny zapis internetowego adresu komputera. To własna, odrębna tożsamość w sieci. Szczególnie potrzebna firmom, które chcą mieć własne strony WWW, gdyż wówczas ich adres brzmi na przykład:

www.firma.com.pl

co prezentuje firmę od pierwszego kontaktu. Warto rejestrować własną domenę za wczasu, gdyż przyznawane są wedle reguły, kto pierwszy ten lepszy i może się zdarzyć, że ktoś zarejestrował już domenę o upragnionej nazwie, a odebrać raz przyznaną domenę jest niezwykle trudno.

1.2 Czy są rodzaje domen?

Tak. Widać to po adresach poczty elektronicznej i stron WWW. Są na przykład domeny ogólnopolskie .pl, regionalne na przykład waw lub wro, albo domeny branżowe:

.com - komercyjne
.org - dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji charytatywnych
.gov - rządowe
.mil - dla wojska i policji
.net - dla sieci
.edu - dla placówek edukacyjnych

Literki na końcu adresu oznaczaja kraj, w którego sieci zarejestrowana jest domena .pl - Polska, .fr - Francja, .uk - Wielka Brytania, itp.

1.3 Czy mogę sam zarejestrować własną domenę?

Każdy może samodzielnie zarejestrować domenę, ale należy spełnić kilka warunków technicznych m.in. podać domeny i adresy IP dwóch komputerów włączonych na stałe do sieci Internetu, które będą pełnić rolę serwerów domeny oraz podać adresy poczty elektronicznej osób administrujących i zapewniających techniczną obsługę domeny.

1.4 Jaką domenę zarejestrować?

To w dużej mierze zależy od zasięgu i charakteru działalności. Jeżeli działalność ma charakter komercyjny i charakter globalny warto zajestrować domenę .com, natomiast jeśli firma ma zasięg ogólnopolski, to może zarejestrować domenę .com.pl. Jeżli działalność nie ma charakteru komercyjnego, lecz wyższej użyteczności, to może wystąpić o domenę .org albo .edu.

2. Pytania o NetNames Polska

2.1 Czym jest NetNames Polska?

Wyspecjalizowaną firmą prowadzącą rejestrację domen w ponad 220 państwach świata . Jest częścią międzynarodowego rejestru domen NetNames.

2.2 Kim są klienci NetNames Polska?

NetNames zajestrowała ponad 4.000 domen na całym świecie, a NetNames Polska kilkaset w Polsce. Między innymi dla takich firm jak: Fiat, Ikea, Excite, Netscape, Unitra, itp.

2.3 Jakie domeny zarejestrowała NetNames Polska?

Wśród kilkuset zarejestrowanych już domen są:

netscape.com.pl
excite.com.pl
fiat.com.pl
alfaromeo.com.pl
lancia.com.pl
unitra.pl
ikea.pl
niedziela.pl
becks.pl
pilsner-urquell.pl
klm.pl
gucci.com.pl

3. Pytania o usługi NetNames Polska

3.1 Co się stanie jak złożę zamówienie?

NetNames Polska sprawdzi, czy wybrana domena nie została już wcześniej zarejestrowana, a jeśli nie, to dokona rejestracji. Jeżeli domena ma być zarejestrowana również poza Polską, NetNames Polska przedstawi przed rejestracją listę lokalnych warunków oraz kosztorys rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji NetNames Polska wystawia za usługę fakturę przekazaną pocztą elektroniczną lub w formie drukowanego formularza z pieczątkami.

Jeśli po zarejestrowaniu stosowne instytucje wprowadzą jakieś dodatkowe opłaty lub przepisy NetNames Polska poinformuje o nich niezwłocznie swoich klientów.

3.2 Ile kosztuje rejestracja domen?

REJESTRACJA DOMEN

Opłaty są jednorazowe. Ewentualne opłaty dodatkowe będą wymagane jedynie w przypadku wprowadzenia ich przez instytucje rejestrujące.

3.3 Co za to dostanę?

Jednorazowa opłata obejmuje następujące usługi: Sporządzenie i złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje rejestrujące. Administrację DNS dla domeny, aż do umieszczenia domeny na własnym serwerze klienta. Przekazanie administracji domeny. 'Forwardownie' poczty na podane konto klienta. (Wielu providerów pobiera za tę usługę opłaty)

Stronę WWW informującą, kto jest właścicielem domeny.

3.4 Gdzie warto się rejestrować?

NetNames Polska może dokonać rejestracji domeny niemal w każdym kraju świata, ale władze wielu państw stawiają warunek prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, posiadania przedstawicielstwa, albo adresu kontaktowego. Warto rejestrować domenę tam, gdzie prowadzi się działalność, a przede wszystkim w Polsce.

3.5 Jakie dane trzeba podać?

Imię i nazwisko zamawiającego
Instytucja
Adres
Telefon
e-mail

Jeśli nazwa domeny nie jest związana z nazwąą jej użytkownika, skrótem, itp, to należy uzasadnić taką, a nie inną jej nazwę. Do wystawienia faktury potrzebne są:

Nazwa instytucji
Adres
NIP

4. Pytania o przepisy prawne

4.1. Jaka nazwę domeny wybrać?

Najlepiej wybrać nazwę firmy. Wówczas każdy list poczty elektronicznej wysłany z tej domeny będzie reklamował firmę, gdyż adres będzie brzmiał na przykład:
ktos@firma.com.pl
Reklamą będzie również adres stron WWW brzmiący:
http://www.firma.com.pl/
Można też wybrać krótki slogan reklamowy lub inne hasło kojarzące się z firmą. W treści można użyć liter od A do Z, cyfr od 0 do 9, a także myślników (-). Ze względów technicznych nie można używać innych znaków, ani rozpoczynać i kończyć domeny myślnikiem. Długość domeny nie może przekraczać 24 znaków, ale dla wygody zaleca się dobieranie domen nie dłuższych niż 12 znaków.

4.2 Jakie przepisy regulują przyznawanie domen?

Przepisy ustalone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz odpowiednie instytucje międzynarodowe. Główną zasadą jest rejestracja według kolejności zgłoszeń. Są wprawdzie precedensy odebrania komuś domeny i przyznania jej firmie posiadającej ewidentny tytuł do nazwy, ale jest to żmudny i kosztowny proces z uwagi na brak stosownych uregulowań prawnych.

4. 3. Co robić, gdy ktoś już ma identyczną domenę?

Istnieją przepisy i precedensy pozwalające na interwencję u administratora domeny krajowej w przypadku jeśli ktoś zarejestrował domenę o identycznej nazwie, co nasza firma. Trzeba wówczas udowodnić, że nasza nazwa została zastrzeżona wcześniej jako znak fabryczny (trademark). Komplikacje rosną, jeśli okaże się, że konkurencyjna firma przyjęła tę samą nazwę za swój znak fabryczny.

5. Pytania o użytkowanie domen

5.1 Co robić z własną domeną?

Po zarejestrowaniu właściciel może zrobić z domeną, co chce. Może ją przenieść na własny serwer lub na serwer wybranego providera. NetNames Polska wykonuje tę usługę bezpłatnie. Można pod własną domeną stworzyć reklamowe strony WWW. Można to wykonać samemu lub zlecić wyspecjalizowanym firmom (NetNames Polska współpracuje z webcorp.studio). Można pod własną domeną założyć konta poczty elektronicznej.

5.2 Jak przenieść domenę do własnego providera?

Powiadomić NetNames Polska, która swoim klientom wykonuje tę usługę bezpłatnie.

5.3 Jak otrzymywać pocztę elektroniczną?

Powiadomić NetNames Polska na jakie konto ma być forwardowana przychodząca poczta. Usługa ta wykonywana jest bezpłatnie.

5.4 Czy ktoś może podkraść moją domenę?

Nie. Administrator domeny krajowej prowadzi centralny rejestr i nikt nie może dostać po raz drugi tej samej domeny. Niezwykle trudno jest też podmienić dane w rejestrze, gdyż trzeba znać do tego specjalne kody.

5.5 Jak zarejestrować strony WWW w mojej domenie?

Nie trzeba specjalnej rejestracji. Posiadacz domeny otrzymuje automatycznie adres www.domena.com.pl oraz adresy subdomen i poczty elektronicznej ktos@domena.com.pl.

5.6 Czy wyszukiwarki znajdą moją domenę?

Wyszukiwarki, które mają dostęp do rejestrów znajdą domenę od razu. Większość wyszukiwarek szuka jednak adresów WWW i będzie znajdywać domenę dopiero, gdy powstaną strony WWW. Ale kiedy strony zostaną już utworzone, to wówczas pojawiać się będą na czele wyników przeszukań, gdyż wyszukiwarki nadają zazwyczaj priorytet domenie, a dopiero potem podają adresy według zawartości treściowej stron.

6. Inne pytania

6.1 Do kogo telefonować po dodatkowe informacje?

Najtaniej wysłać e-mail pod adres oferta@netnames.pl.
Można też wysłać fax pod numer (0 22) 551 50 70.

6.2 Z kim współpracują NetNames Polska?

W sprawach rejestracji z NASK oraz Net Names International.
(http://www.netnames.com/ )

W sprawach zakładania kont pocztowych i wynajmu przestrzeni dyskowej na strony WWW z Serwisem RUBIKON.
(http://www.rubikon.net.pl/ )

W sprawach projektowania i tworzenia stron WWW z webcorp.studio
(http://studio.webcorp.pl/ )

6.3 Gdzie szukać informacji o domenach?

InterNIC
NASK
RIPE (rejestr europejski)
APNIC (rejestr rejonu Azji i Pacyfiku)
NetNames
NetNames USA
AlterNICNetNames Polska - Daniłowiczowska 18 - 00-093 Warszawa, Polska
tel: +48 22 551 50 75 fax: +48 22 551 50 70 e-mail: oferta@netnames.pl
Copyright © 1998-2001 WEB Corporation Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone.

2CO 
2Checkout.com is an authorized retailer for GeoNIC.NET
 
.COM .NET   
.UA 
Registration for holders of Ukrainian Trade Marks
 
.COM.UA   
.RU   
.CD   
.FM 
 
.INFO   
.BIZ   
.NAME   
.US 

 
.MD 
 
LV 
 
.HU   
 

home  |  help  |  contact  |  domain registration  |  Domains Wish  |  DNS-Master  |  account manager  |  site map
Copyright © 2000~2002 geonic.net (tm). All rights reserved.
Powered by netcom.net.ua (tm).Terms & Conditions
Портал города Одесса Бесплатное бронирование услуг СТО
Туристическое агентство Хороший отдых Студия "Pixarion" - разработка сайтов и интернет реклама
Labelled with ICRA