InterNIC
GeoNIC
   See also:  Whois IP Whois Hosting WebMail Statistics Drivers LA-Counter Web Shop 
    Home 
    Services 
    Contact 
    Help 
  Docs Library 
  Payment Info 
  Our Prices 
  Glossary 
    FAQ 
    History of the... 
    DomWish 
    Your Certificate 
    Account Manager 
    DNS Master 
    RACE Domain 
    Terms 
  GEO RU Domains 
   
3-4 chars available, deleted expired, premium domains

first symbol
a-z/0-9
number of records
1-99
Select from
Search by name

    Press 
    Partners Program 
    Partners List 
    Domains for Sale 
    Countries cTLDS 
    Links 
    Bookmark us 
    ICANN 
    Search 
    
    
  Policy     Registration offering     Price Information     Domain name registries     Appendix A     Appendix C     Appendix B     Appendix D     Appendix E     Appendix F     Appendix G     Appendix H    

Navnepolitikk for .no
Vedlegg C: Tilleggsregler for de enkelte kategoridomener

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no , folkebibl.no og museum.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet "Hvem kan søke?" nedenfor.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker og museer om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en institusjon av den aktuelle typen:

  • fhs.no: folkehøgskoler, vgs.no: videregående skoler, gs.[fylke].no: grunnskoler
  • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker, folkebibl.no: folkebiblioteker
  • museum.no: museer

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin institusjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for institusjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med institusjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom institusjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En institusjon kan registrere og inneha inntil 5 domenenavn under disse kategoridomenene.

idrett.no

Introduksjon

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under idrett.no. Alle basisreglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under dette domenet med unntak av kravet om registrering i Enhetsregisteret gitt i 5.1. Dette kravet erstattes av kravene gitt i punktet "Hvem kan søke?" nedenfor.

Hensikten med dette domenet er å gi et tilbud til alle idrettsorganisasjoner i landet om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

Søker må representere en idrettsorganisasjon i Norge. Det kreves at organisasjonen dokumenterer sin eksistens overfor Norid ved å oppgi et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret innen en av de tillatte kategoriene gitt i 5.1 i navnepolitikken, eller ved å oversende Norid kopier av vedtekter eller stiftelsesdokumenter.

Hva kan man søke om?

Man søker om et domenenavn for sin organisasjon. Domenenavnet skal utgjøre hele, sentrale deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

Man skal som hovedregel ikke søke om å registrere domenenavn som ikke har noe med organisasjonens eget navn å gjøre. Unntak kan her gjøres dersom organisasjonen er kjent utad under et annet navn. Dette skal søker dokumentere overfor Norid samtidig som man sender søknad på vanlig måte.

En organisasjon kan registrere og inneha opptil 5 domenenavn under dette kategoridomenet.


2CO 
2Checkout.com is an authorized retailer for GeoNIC.NET
 
.COM .NET   
.UA 
Registration for holders of Ukrainian Trade Marks
 
.COM.UA   
.RU   
.CD   
.FM 
 
.INFO   
.BIZ   
.NAME   
.US 

 
.MD 
 
LV 
 
.HU   
 

home  |  help  |  contact  |  domain registration  |  Domains Wish  |  DNS-Master  |  account manager  |  site map
Copyright © 2000~2002 geonic.net (tm). All rights reserved.
Powered by netcom.net.ua (tm).Terms & Conditions
Портал города Одесса Бесплатное бронирование услуг СТО
Туристическое агентство Хороший отдых Студия "Pixarion" - разработка сайтов и интернет реклама
Labelled with ICRA